0938 763 186

 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGDD/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  34.000.000
 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 12-gỗ Lim xanh

  Mã sản phẩm: BGDD/L-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  31.000.000
 • Bàn ghế đục Nghê 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGNGHE/GD-02
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: cột 12, 6 món: 1 văng, 2 ghế, 1 bàn,1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  36.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGDR/GD-02
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 6 món, cột 12, 1 văng, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 12-Gõ đỏ mẫu 03

  Mã sản phẩm: BGDR/GD-03
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 6 món, cột 12, 1 văng, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGDR/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: 6 món, cột 12: 1 văng, 2 đôn, 1 bàn, 1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  38.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 14-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGDRGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 14, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  87.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng Tứ linh 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGRTL/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Bàn ghế Hoàng Gia Gõ đỏ 01

  Mã sản phẩm: BGHGGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 6 MÓN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  550.000.000
 • Bàn ghế Mai gỗ Căm xe-Gõ

  Mã sản phẩm: BGM-CXG-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE – MẶT GÕ
  Quy cách: 5 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 1 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  19.000.000
 • Bàn ghế Mai gỗ Tràm-Hồng Đào 5 món

  Mã sản phẩm: BGM/TRHD-01
  Chất liệu gỗ: GỖ TRÀM, MẶT HỒNG ĐÀO
  Quy cách: 5 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN 1 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  11.000.000
 • Bàn ghế Nghê 10 món-tay 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGNGHEGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 12, 10 MÓN: 1 VĂNG (4chương) 1 BÀN, 4 GHẾ, 2 ĐÔN, 2 BÀN KẸP.

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  61.000.000