• Bàn thờ 2 Dạ – chân 24 – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: BT2D/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: DÀI 256, RỘNG 127, CAO 127 (cm)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  49.000.000
 • Bàn thờ ô xa sơn son thiếp vàng

  Mã sản phẩm: BTOX/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: DÀI 197, RỘNG 87, CAO 127

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  45.000.000
 • Bàn thờ tam cấp – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTTC/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: DÀI 2M4, RỘNG 1M2, CAO 1M8

  Chế độ:

  •  lựa chọn : gõ đỏ, căm xe, gỗ gụ, gỗ hương, cẩm lai
  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  69.000.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA 60x40x45

  Mã sản phẩm: BTOD/CX-06
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 60, RỘNG 40 SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  2.700.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA CĂM XE – CỘT 10

  Mã sản phẩm: BTOD/CX-03
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 70 RỘNG 50 SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  5.000.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA CĂM XE 04

  Mã sản phẩm: BTOD/CX-04
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 80, RỘNG 55, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  4.200.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA CĂM XE 05

  Mã sản phẩm: BTOD/CX-05
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 80 RỘNG 50, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên Mộc
  3.400.000
 • Bàn thờ Thần Tài – Ông Địa gỗ Căm xe

  Mã sản phẩm: BTOD/CX-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 120, RỘNG 80, SÂU 50

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  8.000.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA GÕ ĐỎ

  Mã sản phẩm: BTOD/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CAO 80, RỘNG 50, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  4.000.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA GÕ ĐỎ 02

  Mã sản phẩm: BTOD/GD-02
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CAO 80, RỘNG 40 SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên Mộc
  3.500.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA GÕ ĐỎ 60x40x40

  Mã sản phẩm: BTOD/GD-03
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 60X40X40

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  2.700.000
 • Bàn thờ Thần Tài – Ông Địa gỗ Lim Xanh

  Mã sản phẩm: BTOD/LX-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 160, RỘNG 120, SÂU 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  19.000.000
 • BÀN THỜ THẦN TÀI – ÔNG ĐỊA PƠ MU

  Mã sản phẩm: BTOD/PM-01
  Chất liệu gỗ: PƠ MU
  Quy cách: CAO 60, RỘNG 40, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  2.500.000
 • Bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa gỗ Cẩm Lai

  Mã sản phẩm: BTOD/CL-01
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: CAO 100, RỘNG 60, SÂU 50

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  19.000.000
 • Bàn thờ Thần Tài – Ông Địa gỗ Căm xe 02

  Mã sản phẩm: BTOD/CX-02
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 100, RỘNG 75, SÂU 50

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  7.000.000
 • Bàn thờ Tứ Linh – chân 16 – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTTL/GD-02
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: DÀI 197, CAO 127, RỘNG 87

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  25.000.000
 • Bàn thờ Tứ Linh – chân 18 – gỗ Mít

  Mã sản phẩm: BTTL/M-01
  Chất liệu gỗ: GỖ MÍT,
  Quy cách: CAO 127, RỘNG 87, DÀI 220

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  23.000.000
 • Bàn thờ Tứ linh – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTTL/GD-01
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: CAO 127, RỘNG 81, DÀI 197 (CM)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  29.000.000
 • Bàn thờ Tứ Linh – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: BTTL/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: CAO 127, RỘNG 120, DÀI 220 (CM)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  25.000.000
 • Bao lam cuốn thư – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: BL/G-02
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bao Lam Thiếp Vàng – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: BL/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  21.000.000
 • Bộ bàn thờ VIP – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTVIP/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bộ hoành phi – câu đối – bao lam

  Mã sản phẩm: BHPCD/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bộ hoành phi – câu đối – bao lam 02

  Mã sản phẩm: BHPCD/G-02
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bộ tam đa gỗ Hương

  Mã sản phẩm: TĐ/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CAO 45, RỘNG 20, DẦY 15 (1 ông)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  5.000.000
 • Câu đối

  Mã sản phẩm: CD/M-G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ MÍT, GỖ GỤ
  Quy cách: DÀI 220X 40

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  13.000.000

  Câu đối

  13.000.000
 • Câu Đối Thiếp Vàng – Lim xanh

  Mã sản phẩm: CDTV/LX-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách:

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  13.000.000
 • Cuốn thư sơn son thiếp vàng

  Mã sản phẩm: CTSSTV/M-G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ, GỖ MÍT
  Quy cách:

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  9.000.000
 • Cuốn thư sơn son thiếp vàng – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: CTSSTV/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách:

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  9.000.000
 • Quạt Tứ Linh – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: QTL/GD-01
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: DÀI 200, RỘN 120 DẦY 15 (cm)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  19.000.000
 • Sập án thờ 2 dạ – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: SAT/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: DÁI 197, RỘNG 81, CAO 127

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tủ thờ – Cẩm Lai

  Mã sản phẩm: TT/CL-01
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: CAO 160, DÀI 153, RỘNG 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Tủ thờ – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: TT/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CAO 150, SÂU 75, RỘNG 150 (CM)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  17.900.000
 • Tủ thờ cẩn xà cừ

  Mã sản phẩm: TT/XC-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 160, DÀI 153, RỘNG 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  13.000.000
 • Tượng Di Lặc 1,2m – gỗ Thủy Tùng

  Mã sản phẩm: TDL/TT-01
  Chất liệu gỗ: THỦY TÙNG
  Quy cách: CAO 1,2m

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  39.000.000
 • Tượng Di Lặc đứng trên bao vàng

  Mã sản phẩm: TDL/H-02
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tượng Di Lặc kéo bao tiền

  Mã sản phẩm: TDL/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: DÀI 70, CAO 50, NGANG 25 (cm)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  5.000.000
 • Tượng Di Lặc ngồi gốc tùng

  Mã sản phẩm: TDL/PM-01
  Chất liệu gỗ: GỖ PƠ MU
  Quy cách: 60X30X20

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  2.500.000
 • Tượng Đạt ma đả hổ

  Mã sản phẩm: DMDH/CL-01
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tượng ông Thọ Tứ Linh

  Mã sản phẩm: TOT/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tượng Phật nghìn tay nghìn mắt

  Mã sản phẩm: TPNTNM/M-01
  Chất liệu gỗ: GỖ MÍT
  Quy cách:

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tượng Song Long

  Mã sản phẩm: TSL/XC-01
  Chất liệu gỗ: SÀ CỪ
  Quy cách: CAO 80, RỘNG 40, DẦY 20

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  3.500.000

  Tượng Song Long

  3.500.000
 • Tượng Tứ Linh gỗ Hương

  Mã sản phẩm: TTL/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CAO 120X40X20

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  5.000.000