• Bàn ghế 10 món cột 14 gỗ Cẩm Lai

  Mã sản phẩm: BGCL03
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: 10 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 4 GHẾ, 2 BÀN KẸP, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  181.000.000
 • Bàn ghế 10 món-cột 10-gỗ Mun

  Mã sản phẩm: BGMUN04
  Chất liệu gỗ: GỖ MUN
  Quy cách: 10 MÓN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bàn ghế 10 món-cột 12-gỗ Mun

  Mã sản phẩm: BGMUN03
  Chất liệu gỗ: GỖ MUN
  Quy cách: CỘT 12, 10 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 4 GHẾ, 2 BÀN KẸP, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  177.000.000
 • Bàn ghế cửu long 6 món-2m2-gỗ Gỏ đỏ

  Mã sản phẩm: BGCLGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 6 MÓN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  250.000.000
 • Bàn ghế Cửu long gỗ Mun 6 món

  Mã sản phẩm: BGMUN02
  Chất liệu gỗ: GỖ MUN
  Quy cách: 6 MÓN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  450.000.000
 • Bàn ghế đục Bát mã 6 món-tay 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGBM/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ , 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.500.000
 • Bàn ghế đục Cá chép 6 món-cột 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGCC/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  34.000.000
 • Bàn ghế đục đào 10 món cột 18 gỗ Cẩm Lai

  Mã sản phẩm: BGDD/CL-01
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: 1 văng, 4 ghế, 1 bàn, 2 bàn kẹp, 2 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  420.000.000
 • Bàn ghế đục đào 10 món-cột 12-gỗ Nu Nghiến

  Mã sản phẩm: BGDD/NN-01
  Chất liệu gỗ: NU NGHIẾN
  Quy cách: 10 món, cột 12: 1 văng, 4 ghế, 2 đôn, 2 bàn kẹp, 1 bàn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  255.000.000
 • Bàn ghế đục đào 10 món-cột 16-Cẩm Lai

  Mã sản phẩm: BGDD/CL-01
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: 10 MÓN: 1 VĂNG, 4 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN, 2 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  275.000.000
 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 10-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGDD/GD-02
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 6 món: 1 văng, 2 ghế, 1 bàn, 2 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  25.000.000
 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 10-gỗ Lim xanh

  Mã sản phẩm: BGDD/L-02
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: cột 12, 6 Món: 1 văng, 1 bàn, 2 ghế, 2 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  21.000.000
 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGDD/GD-01
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 1 bàn, 3 ghế, 2 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  34.000.000
 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGDD/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  34.000.000
 • Bàn ghế đục đào 6 món-cột 12-gỗ Lim xanh

  Mã sản phẩm: BGDD/L-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  31.000.000
 • Bàn ghế đục Nghê 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGNGHE/GD-02
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: cột 12, 6 món: 1 văng, 2 ghế, 1 bàn,1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  36.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 12-Gõ đỏ mẫu 03

  Mã sản phẩm: BGDR/GD-03
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 6 món, cột 12, 1 văng, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGDR/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: 6 món, cột 12: 1 văng, 2 đôn, 1 bàn, 1 đôn, 1 bàn kẹp

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  38.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng 6 món-cột 14-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGDRGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 14, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  87.000.000
 • Bàn ghế đục Rồng Tứ linh 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGRTL/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Bàn ghế Hoàng Gia Gõ đỏ 01

  Mã sản phẩm: BGHGGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 6 MÓN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  550.000.000
 • Bàn ghế Mai gỗ Căm xe-Gõ

  Mã sản phẩm: BGM-CXG-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE – MẶT GÕ
  Quy cách: 5 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 1 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  19.000.000
 • Bàn ghế Mai gỗ Tràm-Hồng Đào 5 món

  Mã sản phẩm: BGM/TRHD-01
  Chất liệu gỗ: GỖ TRÀM, MẶT HỒNG ĐÀO
  Quy cách: 5 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN 1 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  11.000.000
 • Bàn ghế Nghê 10 món-tay 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGNGHEGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 12, 10 MÓN: 1 VĂNG (4chương) 1 BÀN, 4 GHẾ, 2 ĐÔN, 2 BÀN KẸP.

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  61.000.000
 • Bàn ghế Ngũ Phúc 6 món-tay 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGNP/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 1 ĐÔN, 1 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  35.000.000
 • Bàn ghế Rồng Bát tiên 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGBT/GD-03
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 12, 6MON: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Bàn ghế Rồng Bát tiên 10 món-cột 10-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGBT/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 10, 10 MÓN: 1 VĂNG, 4 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN, 2 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  51.000.000
 • Bàn ghế Rồng Bát tiên 10 món-cột 12-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGBT/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: CỘT 12, 10 MÓN: 1 VĂNG, 4 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN, 2 BÀN KEP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  61.000.000
 • Bàn ghế Rồng Bát Tiên 6 món-cột 10-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGBT/GD-04
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 10, 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 1 BÀN KẸP, 1 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  29.000.000
 • Bàn ghế Rồng Bát tiên 8 món-cột 10-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGBT/GD-02
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 10, 8 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 4 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  47.000.000
 • Bàn ghế Rồng đỉnh 6 món-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGRD/GD-02
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 6 món

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  40.000.000
 • Bàn ghế Rồng đỉnh-10 món-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGRDGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 10 MÓN: 1 VĂNG, 4 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN, 2 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  177.000.000
 • Bàn ghế Rồng lân đỉnh 6 món-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGRLD/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: 6 món: 1 văng, 2 ghế, 1 bàn, 1 bàn kẹp, 1 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  41.000.000
 • Bàn ghế Tần Thủy Hoàng 6 món-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGTTH/GD-01
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 6 món: 1 văng, 2 ghế, 1 bàn, 2 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  38.000.000
 • Bàn ghế Tần Thủy Hoàng 6 món-gỗ Hương

  Mã sản phẩm: BGTTH/H-01
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: 6 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  39.000.000
 • Bàn ghế Tay hộp Á Âu-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGTH/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 6MÓN: 1 BÀN, 1 VĂNG, 2 GHẾ, 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  35.000.000
 • Bàn ghế tay vuông gỗ Sồi

  Mã sản phẩm: BGV/S-01
  Chất liệu gỗ: SỒI
  Quy cách: 5 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 1 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  9.000.000
 • Bàn ghế Triện đào 6 món-cột 12-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGTD/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CỘT 12, 6 MÓN: 1 VĂNG, 2 GHẾ, 1 BÀN, 1 ĐÔN, 1 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  34.000.000
 • Bàn ghế Triện móc gỗ Căm xe-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BGTM/CXGD-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE, GÕ ĐỎ
  Quy cách: 5 MÓN: 1 VĂNG, 1 BÀN, 2 GHẾ, 1 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  11.000.000
 • Bộ bàn ghế đục đào 10 món cột 16 gỗ Mun

  Mã sản phẩm: BGMUN01
  Chất liệu gỗ: GỖ MUN
  Quy cách: CỘT 16, 10 MÓN: 1 VĂNG, 4 GHẾ, 1 BÀN, 2 ĐÔN, 2 BÀN KẸP

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  590.000.000
 • Sofa gỗ nguyên khối Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: SFGD01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: 6 MÓN: 1 GHẾ ĐÔI, 2 GHẾ ĐƠN, 1BÀN , 2 ĐÔN

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  199.000.000
 • Sofa Lá Tây 6 món-Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: SFLT/GD-01
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: 6món: 1 văng, 1 bàn, 2 ghế, 2 đôn

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  41.000.000