• TỦ ÂM TƯỜNG GÕ ĐỎ

  Mã sản phẩm: TA/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  7.900.000
 • TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH LIM XANH

  Mã sản phẩm: TA/LX-04
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, DÀI 220, SÂU 55

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  23.000.000
 • TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH LIM XANH

  Mã sản phẩm: TA/LX-05
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, DÀI 200, SÂU 55

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  20.000.000
 • TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH LIM XANH

  Mã sản phẩm: TA/LX-06
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, DÀI 190, SÂU 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  19.500.000
 • TỦ QUẦN ÁO 4 CÁNH LIM XANH

  Mã sản phẩm: TA/LX-07
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, DÀI 180, SÂU 55

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  19.000.000
 • TỦ QUẦN ÁO CỔ ĐIỂN LIM XANH

  Mã sản phẩm: TA/LX-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, DÀI 260, SÂU 55

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  27.000.000
 • TỦ QUẦN ÁO CỔ ĐIỂN LIM XANH

  Mã sản phẩm: TA/LX-02
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 220, DÀI 220, SÂU 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  27.000.000
 • TỦ QUẦN ÁO LIM XANH 5 CÁNH

  Mã sản phẩm: TA/LX-03
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách:

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  25.000.000