• BÀN TRANG ĐIỂM CỔ ĐIỂN LIM XANH

  Mã sản phẩm: BTD/LX-02
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, RỘNG 150, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  15.000.000
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH

  Mã sản phẩm: BTD/LX-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 200, RỘNG 180, SÂU 50

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  20.000.000
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH

  Mã sản phẩm: BTD/LX-03
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 190, RỘNG 160, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  15.000.000
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH

  Mã sản phẩm: BTD/LX-04
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 190, RỘNG 150, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  13.000.000
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH

  Mã sản phẩm: BTD/LX-08
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 170, RỘNG 100,SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH 1,2M

  Mã sản phẩm: BTD/LX-07
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 180, RỘNG 120, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH 1,5M

  Mã sản phẩm: BTD/LX-05
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CAO 190,RỘNG 150, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  13.000.000
 • BÀN TRANG ĐIỂM LIM XANH 1,6M

  Mã sản phẩm: BTD/LX-06
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 190, RỘNG 160, SÂU 45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
  12.000.000
0938 763 186
Liên hệ