• Bàn thờ 2 Dạ – chân 24 – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: BT2D/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: DÀI 256, RỘNG 127, CAO 127 (cm)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  49.000.000
 • Bàn thờ ô xa sơn son thiếp vàng

  Mã sản phẩm: BTOX/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: DÀI 197, RỘNG 87, CAO 127

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bàn thờ tam cấp – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTTC/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: DÀI 2M4, RỘNG 1M2, CAO 1M8

  Chế độ:

  •  lựa chọn : gõ đỏ, căm xe, gỗ gụ, gỗ hương, cẩm lai
  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  69.000.000
 • Bàn thờ Tứ Linh – chân 16 – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTTL/GD-02
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: DÀI 197, CAO 127, RỘNG 87

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Bàn thờ Tứ Linh – chân 18 – gỗ Mít

  Mã sản phẩm: BTTL/M-01
  Chất liệu gỗ: GỖ MÍT,
  Quy cách: CAO 127, RỘNG 87, DÀI 220

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: nội thất Thiên mộc
 • Bàn thờ Tứ linh – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTTL/GD-01
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: CAO 127, RỘNG 81, DÀI 197 (CM)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  29.000.000
 • Bàn thờ Tứ Linh – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: BTTL/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: CAO 127, RỘNG 120, DÀI 220 (CM)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  25.000.000
 • Bộ bàn thờ VIP – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: BTVIP/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: THEO THIẾT KẾ

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Sập án thờ 2 dạ – gỗ Gụ

  Mã sản phẩm: SAT/G-01
  Chất liệu gỗ: GỖ GỤ
  Quy cách: DÁI 197, RỘNG 81, CAO 127

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tủ thờ – Cẩm Lai

  Mã sản phẩm: TT/CL-01
  Chất liệu gỗ: CẨM LAI
  Quy cách: CAO 160, DÀI 153, RỘNG 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  37.000.000
 • Tủ thờ – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: TT/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CAO 150, SÂU 75, RỘNG 150 (CM)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
 • Tủ thờ cẩn xà cừ

  Mã sản phẩm: TT/XC-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 160, DÀI 153, RỘNG 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc