0938 763 186

 • Tủ Tivi tân cổ điển-Lim xanh 03

  Mã sản phẩm: TTVTCD/LX-03
  Chất liệu gỗ: LIM XANH (LỰA CHỌN KHÁC: CĂM XE, GÕ ĐỎ)
  Quy cách: TỦ 1 CAO 200X80X45, TỦ 140X60X45, TỦ 3 CA0 200X50X45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  33.000.000
 • Tủ Tivi tân cổ điển-Lim xanh 04

  Mã sản phẩm: TTVTCĐ/LX-04
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: TỦ 2 CÁNH CAO 160X 100X45, TỦ TIVI 140X50X45, TỦ 1 CÁNH 140X60X45

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  25.000.000
 • Tủ Tivi-Gõ đỏ 02

  Mã sản phẩm: TTV/GD-02
  Chất liệu gỗ: Gõ đỏ
  Quy cách: CAO 81, RỘNG 50, DÀI 200 (cm)

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  16.500.000

  Tủ Tivi-Gõ đỏ 02

  16.500.000
 • Tủ Tivi-Gõ đỏ 03

  Mã sản phẩm: TTV/GD-03
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: DÀI 200, RỘNG 45, CAO 81

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  16.000.000

  Tủ Tivi-Gõ đỏ 03

  16.000.000
 • Tủ trưng bày cổ điển – Căm xe

  Mã sản phẩm: TTB/CX-01
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 240, DÀI 260, SÂU 50

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nthất Thiên mộc
  47.000.000
 • Tủ trưng bày cổ điển – Căm xe 02

  Mã sản phẩm: TTB/CX-02
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 240, DÀI 220

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  27.000.000
 • Tủ trưng bày cổ điển – Căm xe 03

  Mã sản phẩm: TTB/CX-03
  Chất liệu gỗ: CĂM XE
  Quy cách: CAO 240, RỘNG 90, SÂU 60

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  20.000.000
 • Tủ trưng bày cổ điển – Gõ đỏ

  Mã sản phẩm: TTB/GD-01
  Chất liệu gỗ: GÕ ĐỎ
  Quy cách: CAO 220X 160

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  29.000.000
 • Tủ trưng bày cổ điển – Lim xanh

  Mã sản phẩm: TTB/LX-01
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 240X160

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  33.000.000
 • Tủ trưng bày cổ điển – Lim xanh 02

  Mã sản phẩm: TTB/LX-02
  Chất liệu gỗ: LIM XANH
  Quy cách: CAO 220X160X50

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  29.000.000
 • Tượng Di Lặc 1,2m – gỗ Thủy Tùng

  Mã sản phẩm: TDL/TT-01
  Chất liệu gỗ: THỦY TÙNG
  Quy cách: CAO 1,2m

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc
  39.000.000
 • Tượng Di Lặc đứng trên bao vàng

  Mã sản phẩm: TDL/H-02
  Chất liệu gỗ: GỖ HƯƠNG
  Quy cách: THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  Chế độ:

  •  Mộc ký sản phẩm
  •  100% đúng chất liệu gỗ
  •  Phun PU trong ngoài như nhau
  •  Giao hàng toàn quốc
  •  (miễn phí: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương)
  Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn
  Nhà sản xuất: Nội thất Thiên mộc